Plaats in een droge periode en op een vlakke ondergrond

De Modderplaat MP55 kan zowel op ondergronden met en zonder onderbouw worden geplaatst. Het mooiste resultaat wordt behaald wanneer de platen in een drogere periode worden geplaatst en de ondergrond vlak is. In een natte periode plaatsen kan natuurlijk ook. Alleen is de kans dan aanwezig dat de platen na verloop van tijd niet meer mooi liggen en opnieuw geplaatst moeten worden, daar modder zich moeilijk laat egaliseren.

Verwijder obstakels

Glooiend is niet erg, maar belangrijk is dat de platen met het volledige oppervlak de ondergrond raken. Verwijder dus obstakels zoals stenen en takken.

Gronddoek

Wanneer u niet wilt dat er gras of onkruid door de gaten van de platen gaat groeien kunt u er voor kiezen om eerst een waterdoorlatend geotextieldoek te plaatsen. Belangrijk wel is dat de platen dan goed afgevuld worden met zand zodat er geen mest en viezigheid tussen de platen kan komen. Dit belemmerd anders de waterdoorlatendheid.

Drie verschillende manieren om te leggen

-Traditioneel verband: Hierbij worden de platen met het gehele oppervlak tegen elkaar aangelegd (Foto A).

-½ steens verband: Dit is de sterkste constructie omdat het gewicht nu over meerdere platen wordt verdeeld (Foto B). De passtukken (niet verplicht) waarmee wordt begonnen en geëindigd kunnen eenvoudig gezaagd worden met bijvoorbeeld een handcirkelzaag (Foto C en D).

-1/3 steens verband: Deze legmethode kan bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer er versprongen moet worden (Foto E).

Foto A

Plaatsingsinstructies_A

Foto B

Plaatsingsinstructies_B

Foto C

Plaatsingsinstructies_C

Foto D

Plaatsingsinstructies_D

Foto E

Plaatsingsinstructies_E

Speling

De eerste rij platen kan nu gelegd worden. Houdt ongeveer 5mm speling tussen de platen.Tip: Wanneer de platen zijn neergelegd kan met een koevoet of schep eenvoudig de juiste ruimte worden gemaakt tussen de platen. Door temperatuurverschillen hebben de platen nu de ruimte om licht te kunnen uitzetten en te krimpen.

Hoe te plaatsen

Wanneer de eerste rij volledig ligt kan de tweede rij neergelegd worden. Leg deze neer zoals te zien is op de foto. (zie foto 1) Vervolgens schuift u op verschillende plekken deze rij in de eerste rij. Houdt hierbij ook weer rekening met de ruimte van ongeveer 5mm. Op deze manier kunt u het hele oppervlak plaatsen. Zie foto 2 en foto 3.

De “tanden” van de modderplaat MP55 zijn er om de platen te verbinden met elkaar. Vermijd hier zware belasting door ze bijvoorbeeld af te dekken met zand.

Foto 1

Plaatsingsinstructies

Foto 2

Plaatsingsinstructies_02

Foto 3

Plaatsingsinstructies_03

Om de modderplaat MP55 het best tot zijn recht te laten komen en om extra stabiliteit te krijgen is het advies om de platen te vullen met een waterdoorlatende zandsoort of fijne kiezel. Geschikte zandsoorten hebben een hoekige korrel. Voorbeelden hiervan zijn:

  • verschralingszand;
  • drainagezand;
  • M3C zand en
  • brekerzand.

Houdt er altijd rekening mee dat er een aantal regenbuien nodig zijn voordat de platen volledig zijn gevuld.

Zorg er ook voor dat er uiteindelijk een dun laagje op de platen blijft liggen. Alle platen zijn standaard voorzien van anti-slip profielen voor de grip. Door het laagje zand met de hoekige korrel wordt dit extra versterkt.

Het zand in de platen zorgt er overigens ook voor dat de warmte voor een gedeelte wordt afgevoerd. Zie foto 4 en foto 5.

Tot slot. Belangrijk is dat u in het begin de dieren langzaam laat wennen aan de platen. Onze ervaring is dat ieder dier hier anders mee om gaat.

Foto 4

Plaatsingsinstructies_04

Foto 5

Plaatsingsinstructies_05